Silikony Polskie
wersja polska english version

Kauczuki silikonowe HTV (High Temperature Vulcanizing)

 

Polimer MV
POLIMER  MV jest kauczukiem metylowinylosilikonowym, przeznaczonym do przetwarzania na  gumy silikonowe i jest podstawowym surowcem do produkcji kauczuków silikonowych POLSIL® GUMWytwarzany jest w dwóch podstawowych odmianach, różniących się zawartością grup winylowych: 

·         POLIMER  MV 0,07 – 0,07 % (mol/mol)

·         POLIMER  MV 1,0 – 1,0 % (mol/mol)

 

Przez wymieszanie w odpowiednich proporcjach obu odmian można regulować właściwości gumy: twardość, wytrzymałość, elastyczność itd. Kauczuki metylowinylosilikonowe, dzięki obecności podwójnych wiązań są bardziej podatne na sieciowanie, a uzyskana z nich guma charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ściskanie i dużą elastycznością.Własności wulkanizatów

Wulkanizaty powstające z czystego, nienapełnionego Polimeru MV mają bardzo złe własności mechaniczne.
Aby otrzymać gumę o dobrych parametrach użytkowych należy do Polimeru MV dodać napełniacze wzmacniające, przede wszystkim krzemionki pirogeniczne. Uzyskane w ten sposób mieszanki, po zwulkanizowaniu, dają gumy charakteryzujące się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi, wysoką elastycznością i przezroczystością (można je także łatwo barwić). Ich własności reguluje się dobierając odpowiednio skład mieszanki: ilość POLIMERU MV 0,07 i POLIMERU MV 1,0 , ilość i rodzaj napełniacza oraz środków pomocniczych.

 

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji

Opakowania:worki polietylenowe oraz opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności 30 l.

Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach magazynowych suchych 

w temperaturze od  0 do + 30ºC