Silikony Polskie
wersja polska english version

Produkty POLASTOSIL® i GUMOSIL® są płynnymi silikonowymi elastomerami, które utwardzają się w temperaturze pokojowej pod wpływem ciekłego katalizatora. Wykonane z tych kauczuków formy mogą być używane do odlewania różnych elementów.

Obszary zastosowania

Główne zastosowania produktów typu POLASTOSIL® i GUMOSIL® to:

 • Dekoracja, sztukateria: odlewy, rozetki sufitowe, statuetki, świece ozdobne, figurki
 • Technika: prototypy i elementy do sprawdzania wycieku i korozyjności, wykonywanie uszczelek i innych elementów
 • Renowacje zabytków: wykonywanie form pomników, skamieniałości archeologicznych itp.
 • Ceramika: wzorce  i formy  do domowego i przemysłowego wytwarzania ceramiki i porcelany
 • Obuwnictwo: np. produkcja sztucznej skóry
 • Odlewnictwo metali: biżuteria jubilerska, artykuły dekoracyjne
 • Elementy artystyczne: rzeźby, maski, specjalne elementy ozdobne, statuetki, płaskorzeźby
 • Protetyka

Własności kauczuków silikonowych

Kauczuki silikonowe charakteryzuje m.in. : duży zakres twardości oraz elastyczności, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i rozrywanie, wysoka odporność chemiczna oraz termiczna, a także mały skurcz liniowy i znakomita odwzorowalność.
Temperatura pracy elementu wykonanego z kauczuku dwuskładnikowego ( RTV-2) mieści się w przedziale temperatur  od -50°C do 180°C. W ofercie Zakład posiada kauczuk o wyższej odporności termicznej ( do 300°C) o nazwie handlowej Gumosil® T.

Kauczuki silikonowe są obojętne fizjologicznie. Wykazują doskonałą odporność na działanie promieni UV, ozonu i wpływów atmosferycznych. Ze względu na ich jasną barwę, ewentualną przeźroczystość, można je  łatwo zabarwiać na dowolny kolor.
Posiadają bardzo dużą przepuszczalność dla gazów i odznaczają się dobrymi własnościami dielektrycznymi. Ponadto charakteryzują się dobrymi parametrami mechanicznymi jak np.:

·         wytrzymałość na rozciąganie: od 1 do 8MPa

·         wydłużenie względne: od 100 do 650%

·         skurcz liniowy: od 0,1 do 2%

 

Materiały do reprodukcji

Wiele syntetycznych i naturalnych materiałów może być odlewanych w formach z kauczuków:

 • naturalny lub syntetyczny wosk
 • żywice: wypełnione poliestrowe, sztywne lub półsztywne poliuretanowe, epoksydowe
 • elastomery: kauczuki, poliuretany
 • spoiwa hydrauliczne: beton z wypełniaczami, zdobnicze roboty tynkarskie
 • metale o niskiej temperaturze topnienia
 • gips i inne

 

Przy formowaniu części z pionowymi ściankami, można zastosować technikę "nanoszenia pędzlem", dzięki możliwości zastosowania kombinacji wyrobów Gumosil® WW, Gumosil® K, Gumosil® M, Gumosil® S z dodatkami tiksotropującymi np. Gumosilu® PC 12 lub Gumosilu AD-1 skł. A plus B z dodatkiem Gumosilu AD-1 skł. C.

 

Zalety silikonowych kauczuków dwuskładnikowych

Produkty typu Polastosil® i Gumosil® posiadają szereg ważnych zalet:

 • łatwe przetwarzanie z wykorzystaniem względnie niedrogiego sprzętu
 • łatwe wyjmowanie odlewów ze względu na antyadhezyjność, giętkość i elastyczność kauczuków silikonowych
 • znakomita i wierna odtwarzalność szczegółów
 • niski koszt w porównaniu z metalowymi formami maszynowymi lub matrycami wytłaczającymi