Silikony Polskie
wersja polska english version

 

WŁŚCIWOŚCI FARB SILIKONOWYCH

 

Farby silikonowe SARSIL® znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, publicznym w renowacji obiektów zabytkowych , sakralnych.                 

Farby silikonowe nie tylko zdobią elewacje, ale przede wszystkim stanowią wieloletnią ochronę ścian i murów przed działaniem coraz bardziej niekorzystnych warunków atmosferycznych takich  jak: zmiany temperatur, działanie promieni słonecznych, szczególnie promieniowania UV ,a także wiatru, mrozu i deszczu często występujących jednocześnie. Odznaczają się odpornością na spękania  i na działania czynników chemicznych m.in. kwaśnych deszczy  zachowując dobrą, wieloletnią przyczepność do podłoża, odporność na mycie i szorowanie, porastanie mchem, algami , grzybami.

Silikonowe farby elewacyjne SARSIL® wykorzystując oryginalne własności związków krzemoorganicznych w pełni spełniają te wymagania. Spoiwem farb elewacyjnych SARSIL® są naszej produkcji żywice silikonowe, polimeryczne związki chemiczne zbudowane z cząsteczek krzemu. Cegła, kamień budowlany, zaprawa, beton to także materiały zawierające krzem. Zbieżność chemiczna tych materiałów pozwala na ich wieloletnie, bardzo trwałe połczenia.

Nie ma farb do których brud się nie przyczepia. Na farbie silikonowej zanieczyszczeń gromadzi się jednak niewiele, ponieważ powierzchnia po wyschnięciu jest antyadhezyjna i  elektrostatycznie obojętna. Powoduje to, że kurz i brud przyciągany jest znacznie słabiej niż przez inne powłoki, przylega do podłoża bardzo słabo i w śladowych ilościach. Spływająca w postaci kropel woda bez trudu je zbiera, pozostawiając  elewacje czystą. Unikatową cechą farb silikonowych jest ich pełna hydrofobowość, a więc odporność na nasiąkanie wodą z jednoczesnym zachowaniem przepuszczalności pary wodnej w kierunku zewnętrznym. Cecha ta powoduje, że ściana zakonserwowana farbą SARSIL® tylko schnie i nigdy z zewnątrz nie nasiąka na nowo. Zakładając prawidłowe funkcjonowanie izolacji poziomej, chociaż i na tą dolegliwość murów posiadamy antidotum. Jedynym źródłem wilgoci znajdującej się w murze jest wilgoć zgromadzona w pomieszczeniu, która dzięki przepuszczalności powłoki elewacyjnej SARSIL® swobodnie wydostaje się na zewnątrz. Efektem tych własności farb SARSIL® jest to, że dobrze chronią ścianę przed wnikaniem wody, natomiast zgromadzone na ścianie niewielkie ilości zanieczyszczeń usuwane są samoczynnie podczas deszczu. Ta cecha gwarantuje wieloletnią estetykę obiektu.

                Farby silikonowe SARSIL® stosuje się na wszelkie podłoża mineralne: tradycyjne tynki cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, cegłę, kamień budowlany, płyty włóknowo-cementowe.  Można je nakładać na stare powłoki z innych farb ( niezależnie od ich rodzaju ) jeżeli tylko mocno trzymają się podłoża. Mają trwałe, żywe kolory i tworzą gładkie powłoki właściwe dla starego, zabytkowego budownictwa. Można je nakładać pędzlem, wałkiem lub  przez natrysk.

 

Obecnie możemy wyróżnić dwa rodzaj farb elewacyjnych:

- wodorozcieńczalne farby silikonowe: SARSIL® EKO
- rozpuszczalnikowe  farby silikonowe na bazie rozpuszczalników organicznych:  SARSIL®BS

FARBA SILIKONOWA SARSIL® EKO

SARSIL® EKO jest wodorozcieńczalną farbą produkowaną na bazie żywicy i silikonowej i dyspersji akrylowej. Przeznaczona jest do stosowania zewnętrznego oraz wewnątrz pomieszczeń zarówno w nowym budownictwie jak i przy pracach renowacyjnych do nakładania na beton, żelbet, cegłę, tynki cementowo-wapienne, polimerowo-cementowe, gipsowe (tradycyjne i cienkowarstwowe), płyty włókno-cementowe, na powłoki w systemach dociepleń. Doskonała do ochrony i malowania elewacji budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych, zabytkowych, sakralnych. Polecana również do stosowania w budownictwie drogowym do ochrony antykorozyjnej konstrukcji betonowych, żelbetowych i sprężonych m.in. mostów, wiaduktów, krawężników na powierzchniach tak nowych, jak i naprawianych. 

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta, odtłuszczona i pozbawiona starych, luźnych powłok oraz innych elementów pogarszających przyczepność. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28 dniach dojrzewania (karbonizacji). Wilgotność podłoża betonowego przeznaczonego do malowania powinna wynosić poniżej 4%. Podłoża cementowo-polimerowe, naprawiane szpachlówkami lub zaprawami typu PCC można malować po upływie min. 6 dni lub czasu utwardzenia wskazanego przez producenta.
Aplikacja

Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W przypadku tynków strukturalnych (porowatych) zaleca się malowanie metodą natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszą warstwę gruntującą należy wykonać z farby rozcieńczonej wodą w ilości stanowiącej 10 % masy wyrobu, natomiast warstwę drugą, nie rozcieńczoną, nakładać po upływie co najmniej 24 godzin.

Ważne: Farba Sarsil® EKO nie może być stosowana przy ostrym nasłonecznieniu, silnym wietrze, podczas deszczu i na rozgrzane podłoża. Zaleca się malowanie przy temperaturze powietrza od +8 do +30˚C i wilgotności względnej 80%.

 Przed zastosowaniem zarówno farba nierozcieńczona, jak i rozcieńczona wodą wymaga dokładnego wymieszania. Narzędzia po użyciu natychmiast wymyć wodą. Podczas wykonywania prac i przez 12 godzin po ich zakończeniu pomalowaną elewację należy chronić przed deszczem i intensywnym nasłonecznieniem.

W celu uzyskania wgłębnego efektu hydrofobowego oraz wyrównania chłonności podłoża zaleca się (w szczególności na podłoża betonowe) wcześniejsze zastosowanie środka gruntującego

Sarsil® H-14/R, a  w przypadku systemów dociepleń  środka Sarsil® ME-25. W przypadku gruntowania farbę nakładać po ok. 24 godzinach. Powierzchnie pomalowane i zabrudzone po dłuższej eksploatacji można zmyć wodą z dodatkiem detergentu.

Wydajność
Zużycie zależy od porowatości, chłonności materiału i techniki nakładania i wynosi od 2,5 - 3 m2 z 1 kg przy dwukrotnym malowaniu.
Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

Okres gwarancji: 6 miesięcy od daty produkcji.

Aprobaty i Atesty:

Atest PZH

Deklaracja zgodności  nr 2 z normą PN-C-81913:1998

- Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

Deklaracja zgodności nr 9 z normą PN-EN 1504-2:2006

- Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności -- Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

 

FARBA SILIKONOWA SARSIL® BS 

 Farba SARSIL® BS  produkowana jest na bazie żywicy silikonowej w rozpuszczalnikach organicznych. Polecana jest do malowania szerokiego asortymentu materiałów budowlanych i obiektów, tj.:

- budownictwo indywidualne, zarówno mieszkaniowe, jak i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem elementów narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych jak np.: ściany osłonowe, balustrady balkonowe, loggie, podmurówki, obory, silosy do kiszonek itp.,

- nowe osiedla mieszkaniowe i renowacja starego budownictwa łącznie z zabytkowym,

- budownictwo przemysłowe (chłodnie, kominy, elewatory),

- ogrodzenia betonowe,

- wnętrza pomieszczeń typu łaźnie, hale przemysłowe.
Przygotowanie podłoża
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być jednorodna, sucha, czysta, odtłuszczona i pozbawiona starych, luźnych powłok oraz innych elementów pogarszających przyczepność. Świeże tynki i beton mogą być malowane po co najmniej 28 dniach dojrzewania (karbonizacji). Wilgotność podłoża betonowego przeznaczonego do malowania powinna wynosić poniżej 4%. Podłoża cementowo-polimerowe, naprawiane szpachlówkami lub zaprawami typu PCC można malować po upływie min. 6 dni lub czasu utwardzenia wskazanego przez producenta.
Malowanie należy przeprowadzać w temp. od -5 do +30°C (zimą przy słonecznej pogodzie, jeżeli powierzchnie ścian spełniają wyżej wymienione warunki i nie są pokryte lodem lub śniegiem).
Aplikacja
Przed rozpoczęciem malowania SARSIL® BS należy dokładnie wymieszać. Farbę nanosić wałkiem, pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie; drugą warstwę nanieść po wstępnym odparowaniu rozpuszczalnika, tj. po ok. 24 godzinach w zależności od temperatury otoczenia. Powłokę bezpośrednio po malowaniu należy chronić przed opadami atmosferycznymi i nasłonecznieniem.
W celu uzyskania pełniejszego, wgłębnego efektu hydrofobowego szczególnie na powierzchniach o dużej chłonności, tj. gips, beton, można zastosować silikonowy środek gruntujący SARSIL® H-14/R. Powierzchnie pomalowane i zabrudzone po dłuższej eksploatacji zmyć silnym strumieniem wody z dodatkiem detergentów.
Wydajność
Zużycie zależy od porowatości, chłonności materiału i techniki nakładania i wynosi ok. 2,5 m2 z 1 kg przy dwukrotnym malowaniu.
Uwagi producenta:

- Farba silikonowa Sarsil® BS oraz impregnat do gruntowania Sarsil® H-14/R mogą być stosowane do naturalnych tynków. Zawarta w nich żywica silikonowa wnika głęboko w tynk, zabezpieczając go przed szeregiem czynników atmosferycznych, przy znacznej przepuszczalności pary wodnej i dwutlenku węgla. Zastosowanie gruntów wzmacniających i tynków cementowo- żywicznych powoduje zalepianie porów mineralnych, wskutek czego żywica silikonowa pozostaje na powierzchni

w postaci wybłyszczeń.

Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w pomieszczeniach chłodnych lecz zabezpieczonych przed mrozem.

Okres gwarancji: 6 miesięcy od daty produkcji.

Aprobaty i Atesty:

Atest PZH
Badania Pracowni Konserwacji Zabytków w Toruniu

 

 

FARBA SARSIL® EKO i FARBA SARSIL® BS:

 

• gwarantowana wodoodporność,

• odporność na warunki atmosferyczne, kredowanie i promieniowanie UV oraz na działanie wielu czynników chemicznych,

• odporność na działanie czynników chemicznych, m.in. kwaśnych deszczy, spalin, słońca, ozonu oraz agresywnego miejskiego środowiska,

• wieloletnia trwałość kolorów,

• przepuszczalność powietrza i pary wodnej, co stanowi o własnościach „oddechowych” podłoża,

• bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych istotna przy malowaniu starych, zniszczonych fasad,

• zredukowana skłonność do zabrudzeń oraz samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu,

• ochrona elewacji przed grzybami i porostami.